Avisos Docentes segundo semestre

INSTRUMENTACIÓN: CLASE DE CONSULTA PREVIA AL EXAMEN

Viernes 13 de diciembre, 15:00 a 18:00 hs - Salón 008

Fecha: 09/12/2019

____________________________________________________________________-

Clase de consulta Armonía y Contrapunto:

Viernes 6 de diciembre, 13:00hs.

Fecha del aviso: 04/12/2019

____________________________________________________________________________________________-